Sanace Hypermarketu Tesco Ostrava Hrabová

Předmětem zakázky byla opět sanace strusky z důvodu jejích objemových změn a výměna nevyhovujících odvodňovacích žlabů na parkovišti. Sanace probíhala jak na parkovišti a obslužných komunikacích, tak i uvnitř objektu, kde bylo třeba zajistit stabilitu nosných obvodových sloupů. Práce probíhaly za plného provozu HM. Součástí bylo i provedení nového CB krytu autobusové zastávky.

Objem zakázky: cca 19,4 mil. Kč
Objednatel: TESCO STORES ČR, a.s.