Sanace Hypermarketu Tesco Karviná

Předmětem zakázky byla sanace zvlněných částí parkoviště HM Tesco Karviná vlivem bobtnání strusky. Sanace spočívala ve vytěžení podloží tvořeného struskou až na jíl, nahrazení stabilním materiálem a uvedení komunikací do původního stavu, to vše za plného provozu HM a parkoviště.


Objem zakázky: cca 21,5 mil. Kč
Objednatel: TESCO STORES ČR, a.s.