Pylon Hypermarket Tesco Frýdek-Místek

Předmětem této zakázky vybudování nového reklamního pylonu z důvodu zvětšení reklamních ploch. Zakázka spočívala v demontáži stávajícího pylonu, vybourání základové patky, vybudování nové základové konstrukce tvořené pilotami a ŽB patkou a montáži nového pylonu. Výška nového pylonu je 35,1 m

Objem zakázky: cca 6,7 mil. Kč
Objednatel: TESCO STORES ČR, a.s.