Ostrava Michálkovice – Rekonstrukce Komunitního centra

Předmětem zakázky byla celková rekonstrukce Komunitního centra v Ostravě Michálkovicích. Jednalo se zejména o zateplení budovy, výměnu oken, nové rozvody elektro, vody, ÚT, nové povrchy, nutnou sanaci krovu a zřízení bezbariérového užívání objektu.


Objem zakázky: cca 6,0 mil. Kč
Objednatel: Ostrava – Michálkovice